Bác sĩ Paul B. Kouyoumjian sinh trưởng trong nắng ấm của miền Nam, California. Ông có bằng cử nhân tại Đại học California (USC), và tiến sĩ tại Trường Y khoa Chicago. Sau khi thực tập tại Trung tâm y tế vùng Arrowhead, ông đã thực tập tại Đại học nhãn khoa Maryland, Baltimore, nơi ông nghiên cứu về các bệnh của giác mạc.

Là một Bác sĩ nhãn khoa được chứng nhận qua hội đồng quản trị nhãn khoa tại Hoa Kỳ (American Board of Ophthalmology). Ông là một thành viên trong Học viện nhãn khoa Hoa Kỳ (American Academy of Ophthalmology), và với Hiệp hội Hoa Kỳ của bệnh cườm và phẫu thuật khúc xạ (American Society of Cataract and Refractive Surgery). Ông là một Bác sĩ chuyên nghiệp thực hiện các phẫu thuật khúc xạ, được hỗ trợ bởi hơn 14 năm kinh nghiệm cho việc chữa trị và chăm sóc toàn diện về các bệnh của mắt.

TÔI MUỐN TIN TỨC