All Laser Topography-Guided Custom Comfort Micro-LASIK®


Kỹthuậtmớinhấtcủa Carl Zeiss VisuMax® làsửdụngcôngnghệ laser femto (1x10-15 , mộtphầntriệucủamộtphầntỷ) giây. Côngnghệnàyđoạtđượcđộchínhxácvượttrội, vậntốcnhanhvàrấthiệuquả. Cộngthêmsựnhẹnhàngkhiđiềutrịđưađếnđiềuthoảimáikhônghơnđược.

Zeiss VisuMax® hiệnlàkỹthuậtfemto laser duynhấtsửdụngmặtcongtiếpxúctrongsuốtquátrìnhtạonắp. Cácbềmặtcongtiếpxúccóthểphùhợphơnvớiđộcongtựnhiêncủagiácmạckếtquảlàmộtsựtạoratựnhiênhơnvànhẹnhànghơn.

Xin nhấnvàođâyđểđược TƯ VẤN MIỄN PHÍ.

Vớihệthống microkeratome vàfemtotruyềnthống, ápsuấtmắttănglêntrongquátrìnhtạonắp, thườngkèmtheomấtthịlựctạmthời (vàigiây). Với Zeiss VisuMax®, việctạonắpcóthể ở ápsuấtthấphơn, duytrìthigiáccủabệnhnhântrongquátrìnhnày. Điềunàytạoramộtcảmgiáctrảinghiệmnhẹnhàngvàthoảimáihơnchongườiđiềutrị.

Hoạtđộng ở tầnsốxung500KHz, VisuMaxđạtđượcđiềutrịhoànchỉnhtrongthờigianngắnhơn so vớicác laser femtosecond khác. Cácxungánhsángtừ laser femtececondVisuMax® ngắnvàtậptrung, do đóchúngkhônglàmnónghoặclàmhỏngmôxungquanhtrongkhitạonắp. Kỷnăng Zeiss VisuMax® độtphámạnh, đánhdấumộtbướcnữatrongtươnglaicủaphẫuthuậtkhúcxạgiácmạc.

Xin nhấnvàođâyđểđược TƯ VẤN MIỄN PHÍ.

TÔI MUỐN TIN TỨC