KAMRA Inlay

Tận hưởng cuộc sống mà không tùy thuộc vào kính lão

Điều trị Kamra Inlay là một thủ thuật khôi phục thị giác gần, nó giải phóng bạn khỏi lệ thuộc kính đọc sách. Lý tưởng cho những người đang tích cực tìm mọi phương pháp để không còn phụ thuộc vào kính đọc sách hoặc kính áp tròng cho các hoạt động hàng ngày của họ. Kamra inlay bao gồm:

  • Phục hồi thị lực hàng ngày, bạn có thể xem các tin nhắn văn bản, máy vi tín và đồng hồ đeo tay của bạn, mà không có sự phiền toái khi phải đeo kính đọc.
  • Cho bạn một phạm vi thị giác tự nhiên - từ gần đến xa - mà không có vùng mờ
  • Kết quả lâu dài giúp bạn tận hưởng thị giác gần rõ ràng với thời gian

Xem video này để tìm hiểu thêm về các nguyên tắc Kamra Vision hoặc tải tài liệu bệnh nhân của chúng tôi.

Kamra Inlay làm việc ra sao?

Kamra Inlay được cấy vào trong lớp ngoài của mắt được gọi là giác mạc. Nhỏ hơn và mỏng hơn so với kính áp tròng, inlay là một vòng nhỏ - có một lỗ nhỏ ở giữa. Lỗ nhỏ này cho phép tập trung ánh sáng vào mắt của bạn. Kamra inlay chỉ được đặt trong một mắt, cho phép bạn xem gần, trong khi duy trì thị giác xa của bạn trong hai mắt. Mắt còn lại sẽ không được đụng tới. Làm việc cùng nhau, hai mắt cho phép bạn xem từ gần đến xa. Điều này không giống như điều chỉnh thị giác monovision laser, chữa một mắt cho gần và một mắt cho xa, không được vĩnh viễn.

KAMRA Inlay vs. Contact Lens

Kamra Inlay vs. Kính áp tròng

Đối với thông tin an toàn quan trọng, bao gồm cả nguy cơ phẫu thuật, chỉ dẫn, và cân nhắc và chống chỉ định cho sử dụng, xin vui lòng tham khảo tại đây http://kamra.com/safety.

© AcuFocus. Được toàn quyền bảo lưu.

TÔI MUỐN TIN TỨC