THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH KHÔ MẮT

PHƯƠNG PHÁP TRỊ LIỆU

Kích thích tuyến Meibomian(dầu) bằng một dụng cụ đặc biệt được sáng tạo bởi bác sĩ Robert Lin. Nặn ép trên mí mắt để giúp màng nước mắt và cải thiện các triệu chứng khô mắt.

Xem tiếp

Các sản phẩm

With over 2,900 mg of Omega-3 per serving, Omega Swirl flax oils allow everyone to enjoy the benefits of a delicious, super-efficient dose of Omega-3 nutrition - without any oily texture or large capsules to swallow. Emulsified for superior taste, texture and absorption, it’s the perfect solution for the whole family!

Xem tiếp

TÔI MUỐN TIN TỨC