" Thị giác của tôi đã được cải thiện đáng kể sau khi trải qua phẫu thuật MICRO-LASIK® do bác sĩ Lin phụ trách. Công việc hàng ngày của tôi là hướng dẩn chương trình truyền hình, tôi cần phải thấy chi tiết rỏ ràng trên máy quay phim. Thị giác của tôi rất kém cân bằng vì mắt bên phải nghiêm trọng với độ cận hơn mắt bên trái của tôi. Tôi thường mất tập trung trong khi đang chuẩn bị cho các chương trình của đài truyền hình. Vì vậy, tôi quyết định đi đến phẫu thuật điều chỉnh thị lực của mình. Sau khi tham khảo cá nhân với nhiều bác sĩ nhãn khoa, tôi quyết định chọn IQ Laser Vision để thực hiện ca phẫu thuật của tôi. IQ Laser Vision có trang thiết bị và đội ngũ nhân viên rất am hiểu. Quan trọng hơn, bác sĩ Lin là một bác sĩ phẫu thuật rất tận tình, chu đáo và giàu kinh nghiệm, vì vậy tôi đặt hoàn toàn tin tưởng ở ông để thực hiện phẫu thuật của tôi. Không nghi ngờ gì, các phẫu thuật đã thành công mỹ mãn. Đó là lý do tại sao tôi muốn nói về kinh nghiệm của tôi tại IQ Laser Vision trên mạng phản hồi này và đề nghị bác sĩ Lin cho bạn bè và gia đình của tôi, nhưng người có bệnh tật khúc xạ. Là một trong số cộng đồng người Trung Quốc tại Los Angeles, tôi rất thận trọng trong việc xác nhận. và ủng hộ bất cứ ai hay bất cứ điều gì mà không có một danh tiếng rất lớn hoặc kinh nghiệm khá tốt của cá nhân tôi. Sau khi kinh nghiệm của tôi tại IQ Laser Vision, tôi muốn nói: IQ Laser Vision là nơi đáng tin cậy, bác sĩ Lin và tay nghề phẫu thuật của ông rất tuyệt vời! "

Theresa Lin, Tác giả, Người điều khiển chương trình nấu ăn cho đài truyền hình

TÔI MUỐN TIN TỨC