" Không có gì là quan trọng hơn đối với một huấn luyện viên thể thao hơn là nhận được số điểm chính xác. Nhưng khi tôi nhìn vào bảng điểm tại sân vận động Dodger, t i không bao giờ có thể nhìn thấy điểm số rỏ ràng, rất mờ. Tất cả các con số trông rất giống nhau, gây cho tôi sự lo lắng và xấu hổ là tôi sẽ nhận được số điểm sai khi phát trên đài phát thanh. Tại trung tâm nhãn khoa của IQ, họ đã lấy ra nỗi sợ hãi của tôi, và làm cho tôi cảm thấy thoải mái trong suốt quá trình phẫu thuật. Tôi khuyên bạn nên chọn IQ Laser Vision cho hành trình điều chỉnh thị lực."

Josh Suchon, Play-by-play Announcer tại khu thể thao trên đài Time Warner Cable
https://twitter.com/Josh_Suchon

TÔI MUỐN TIN TỨC