LipiScan cùng với Dynamic Meibomian Imaging ™ (DMI) (kỷ thuật năng động chụp tuyến) sẽ tạo hình ảnh trung thực cấu trúc của tuyến dầu trong mí mắt. Kỹ thuật này cho phép bác sĩ chuyên gia về mắt dễ dàng nhận định tình trạng sức khỏe của tuyến một cách thực tế.

Lipiscan

TÔI MUỐN TIN TỨC